Sommerlager 2006

Diashow

2006 sommerlager - 8 Pfadfinder, Leiter, Eltern 2006 sommerlager - 7 šltere Pfadfinder stehen im Halbkreis 2006 sommerlager - Eltern mit Pfadfindern 2006 sommerlager - 7 Pfadfinder, Eltern, Geschwiste 2006 sommerlager - Leiter Helge 2006 sommerlager - 7 Pfadfinder mit Fahrrad und die Angehörigen 2006 sommerlager - 7 Pfadfinder und die Angehörigen 2006 sommerlager - 1 Pfadfinderin auf dem Fahrrad und die Angehörigen